♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ सम्पर्क♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

हिन्दुस्तानी एकेडेमी, 
12 डी. कमला नेहरु मार्ग, सिविल लाइन्स, 
प्रयागराज
फोन न0 ः 0532407625,
ईमेल ः hindustaniacademyup@gmail.com

info@hindustaniacademy.com

फेसबुक पेज ः https://www.facebook.com/Hindustani-Academy-Allahabad-559519397475335/

यूट्यूब ः